Pozvánka na exkurziu

Hľadáte svoje miesto v spoločnosti? Veríte, že štát by mohol fungovať aj lepšie ako ten náš? Pozývame vás nahliadnuť do života občanov, ktorí svoje ideály premenili na skutočnosť. Mesto Rácia je vynikajúce miesto pre život, prispôsobujúce sa moderným trendom. Korupcia, zločin či nespravodlivosť sú tu neznáme pojmy, pretože všetkému vládne rozum. Presvedčte sa na vlastné oči, že dokonalosť nie je len hudbou ďalekej budúcnosti.

29. januára 2015 v rámci hodovej slávnosti UPeCe sa Vám Divadlo Christoffer predstaví s úplnou novinkou – putovné divadlo po viacerých miestnostiach Univerzitného pastoračného centra so školenými sprievodcami.