Budúcnosť patrí vynálezcom

Perepetum mobile je zostrojené, no Bertold s Hubertom ešte nezakričali svoje posledné Heuréka!. Strastiplné začiatky dvoch mladých agronómov vedcov budete môcť znova zhliadnuť v repríze krátkej veselohry Nikto učený z pece nespadol v pondelok 7.12.2015 o 20:00 v Malej Sále UPeCe. Vstupenky v hodnote 2€ si môžete zakúpiť na mieste v deň reprízy od 18:30.