Dany L (Daniel)

Mladý Žid Daniel a jeho spoločníci prechádzajú v babylonskom zajatí ťažkými skúškami, lebo chcú za každú cenu ostať verní izraelskému zákonu. Porušiť židovské predpisy odmietajú aj za cenu straty života.

 

Réžia: Richard Kubiš
Scenár: Richard Kubiš
Premiéra: 16.10.2008 – UPeCe

 

Obsadenie: 

Postavy Herci
prorok Daniel (Baltazár) Peter Kubizniak
kráľ Nabuchodonozor Martin Jenčo
kráľ Baltazár Martin Jenčo
kráľ Dárius Médsky Martin Jenčo
Ananiáš (Sidrach) Dominik Králik
Azariáš (Abdenago) Radoslav Ardon
veliteľ eunuchov (stráže) Asfenez Štefan Varga
kňažná Martina Kušnírová
trubadúrka Mária Lietavcová
žena z háremu Denisa Kanitrová
svedok Peter Mráz
rozprávač Karol Marton