(Na)driapačky

V jednej dedine žijú v malebnom chotári dve susedy, ktoré medzi sebou od nepamäti vedú nezmyselné spory a strpčujú tým život svojim najbližším. Pohár trpezlivosti preteká, keď do dedinky prichádza vzácna návšteva a rozhnevané susedy vidia v príchode nového občana možnosť výhodného sobáša pre svoje ratolesti. Nebolo by na tom nič zlé, keby si najskôr overili fakty a nenechali sa poháňať predstavami materiálnej zábezpeky. Pretože, ako sa neskôr ukáže, duchovné bohatstvo je oveľa dôležitejšie ako všetky svetské márnosti.

 

Réžia:  Ľudmila Čišecká
Scenár:  Ľudmila Čišecká a kol.
Premiéra: 29.11.2013 – UPeCe

 

Obsadenie:

Postavy Herci
Verona Horoňovie Romana Kolarovičová
Lojzo Horoň Tomáš Senko
Michal Horoň Andrej Hubinský
Jula Potvorovie Ivana Binderová
Agáta Potvorovie Erika Sedláková
Dezider Jahoda Tomáš Tuleja
Mária Jana Jahodová Dušana Lentvorszká
dievča 1 Adriana Barteková
dievča 2 Mária Hodálová
dievča 3 Janka Virčíková
Karolko Krivák Vladimír Seman

 

Ďalšie predstavenia:

  • 29.11.2013 o 22:30 –  UPeCe, Bratislava (Ondrejská ľudová veselica)
  • 10.12.2013 –  UPeCe, Bratislava (Adventné trhy)
  • 16.12.2013 – Divadlo pod kostolom, Bratislava